Hội nghị ký cam kết quy tắc ửng xử giữa lãnh đạo các khoa phòng với Ban giám đốc bệnh viện

     Chiều ngày 08/11, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện “Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh của bệnh viện.

Ảnh Bác sĩ CKII. Phạm Văn Dậu, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại hôi nghị Bác sĩ CKII Phạm Văn Dậu, Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh tiêu chí “Lấy người bệnh làm trung tâm”, những năm qua bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đã nhận được quan tâm đầu tư nguồn lực lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển y tế. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu khám chữa bệnh tốt hơn, thuận tiện, an toàn hơn và nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh việc không ngừng cập nhật những thành tựu y học, nâng cao chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện còn không ngừng quan tâm, chú trọng đến việc cải thiện kỹ năng giao tiếp của cán bộ y tế đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.
     Với mục tiêu tiếp tục thực hiện đầy đủ những nội dung quy định về Quy tắc ứng xử, đổi mới thái độ phục vụ, văn hóa công sở và trách nhiệm tổ chức thực hiện,  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, văn hóa công sở của viên chức, người lao động làm việc tại bệnh viện. Tại hội nghị, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu 100% viên chức, người lao động tiếp tục được học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong quy tắc ứng xử, quy định về thái độ phục vụ, về thực hiện văn hóa công sở, về những việc viên chức y tế được làm và những việc không được làm.

Ảnh Đại diện các Khoa phòng ký cam kết với Lãnh đạo bệnh viện

     Kết thúc Hội nghị, Bệnh viện đã phát động phong trào thi đua. Trưởng các Khoa phòng thực hiện ký cam kết với Ban Giám đốc bệnh viện thực hiện nghiêm túc và có hiệu các nội dung trên. Đồng thời đề nghị các khoa, phòng quán triệt nhân viên y tế tiếp tục thực hiện nghiêm Thông tư 07/2014/TT-BYT Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Quyết định 2151/QĐ-BYT về thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; gắn với việc thực hiện văn hóa công sở theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.


Ảnh Đại diện các Khoa phòng ký cam kết với Lãnh đạo bệnh viện

     Sau Hội nghị, các khoa phòng trong bệnh viện tiếp tục triển khai cho toàn thể nhân viên y tế tại bệnh viện thực hiện ký cam kết với Lãnh đạo khoa, phòng về thực hiện “Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ và thực hiện văn hóa công sở của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đây là một hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, củng cố xây dựng niềm tin và đưa bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình ngày càng phát triển./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *