Phát động phong trào giảm thiểu chất thải nhựa

Thực hiện công văn số 2272/SYT của Sở y tế Ninh Bình về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Trưởng Bộ y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; căn cứ vào đề nghị của trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã được thông qua tại hội nghị Giao ban tuần ngày 30/9/2019 của Lãnh đạo bệnh viện với Trưởng các phòng chức năng; Ngày 08/11/2019 bệnh viện đã triển khai lế ký kết giảm thiểu chất thải nhựa tại bệnh viện giữa Lãnh đạo và Trưởng các khoa phòng trong bệnh viện với nội dung:

1.Sử dụng chai thủy tinh đựng nước thay thế cho chai nhựa trong cuộc họp taih bệnh viện.

2.Sử dụng túi giấy đựng thuốc thay thế cho túi nilon tại quầy thuốc bệnh viện.

3.Sử dụng săng vải thay thế cho tấm trải nilon lót tại các bàn khám, bàn thực hiện thủ thuật.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Ninh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *