Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú quý III năm 2019

Thực hiện Thông tư 19/TT – BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng tiến hành khảo sát Hài lòng người bệnh ngoại trú năm 2019 theo mẫu phiếu số 02 do Bộ Y tế ban hành, cụ thể:

1.Thời gian khảo sát: quý III năm 2019

2.Đại điểm: Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Ninh Bình

3.Số phiếu khảo sát: 103 phiếu

Kết quả thu được cụ thể như sau:

Nhận xét:
Tỉ lệ hài lòng người bệnh quý III là 83.2% có tăng cao hơn tỉ lệ hài lòng người bệnh ngoại trú 6 tháng đầu năm (78.5%). Sau khi sửa hệ thống nhà vệ sinh tại khu khám bệnh, tỉ lệ hài lòng của người bệnh có cải thiện hơn quý trước. Tuy nhiên, trong tất cả các yếu tố thì hạng mục nhà vệ sinh vẫn là yếu tố người bệnh ít hài lòng nhất.

Phòng Quản lý chất lượng
Bệnh viện Sản- Nhi Ninh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *