Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế đợt 1 năm 2021

Căn cứ Thông tư 19/TT-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ tình hình thực tế tại Bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng tiến hành khảo sát ý kiến của nhân viên y tế đợt 2 năm 2019 theo mẫu phiếu số 03 do Bộ y tế ban hành, cụ thể:

  1. Thời gian khảo sát: 6 tháng đầu năm 2021
  2. Đối tượng khảo sát: Toàn bộ nhân viên các khoa: Khoa Nội Nhi, Khoa Ngoại, Khoa Điều Trị Yêu Cầu, Khoa Phụ, Khoa Sản, Khoa Gây Mê Hồi Sức, Khoa Khám Bệnh, Phòng Công Tác Xã Hội
  3. Số phiếu phát ra: 255. Số phiếu thu về: 255. Số phiếu hợp lệ: 250
  4. Xử lý số liệu: Phần mềm phân tích kết quả khảo sát trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Excel.

    5. Kết quả thu được được báo cáo Ban Giám đốc, các khoa/phòng trực thuộc Bệnh viện. Kết quả chi tiết:

Nhìn chung, mức độ hài lòng trung bình của nhân viên y tế trong Bệnh viện đạt 77,1 tăng hơn so với 6 tháng cuối năm 2020 (đạt 75,48%). Nguyên nhân chính do Bệnh viện đã chuyển sang cơ sở bệnh viện mới nên phần nào đã cải thiện hơn về cơ sở vật chất và sự hài lòng chung của NVYT. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với ngành y tế nói chung và bệnh viện nói riêng thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến sự hài lòng của NVYT. Kết quả cụ thể như sau:

Nhóm tiêu chí hài lòng nhất là nhóm A: sự hài lòng về môi trường làm việc, với mức điểm trung bình đạt 3.93 tương đương 78,64%.

 Nhóm tiêu chí thấp nhất là nhóm C: Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi  điểm trung bình đạt 3.76 tương đương 75,2%.

Trong đó các tiêu chí điểm còn chưa cao như:

6.Kiến nghị, đề xuất:

– Một số nhân viên tại các khoa, phòng mong muốn lãnh đạo bệnh viện quan tâm đến đời sống của nhân viên: chế độ phụ cấp nghề nghiệp và độc hại xứng đáng so với cống hiến; thời gian nghỉ bù sau trực được đảm bảo để đủ sức khỏe và tinh thần làm việc…

– Bệnh viện thống nhất trả lương và các khoản phụ cấp đúng thời hạn và vào khoảng thời gian nhất định trong tháng để nhân viên nhận lương đảm bảo ổn định cuộc sống.

– Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đề xuất Bệnh viện đảm bảo đầy đủ trang phục bảo hộ cho NVYT đặc biệt là các nhân viên trực tiếp tham gia công tác chuyên môn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *