185 – Báo giá gói thầu: Tập huấn bối dưỡng kiến thức mua sắm đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, dự toán mua sắm theo Luật Đấu thầu 22; Nghị định 24 và cac Thông tư hướng dẫn đối với Cơ sở y tế công lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *