Thông báo về việc xác định giá trị của gói thầu để bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tham khảo làm cơ sở xây dựng kế hoạch, danh mục gói thầu đấu thầu theo quy định.

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện

Thông báo về việc xác định giá trị của gói thầu để bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tham khảo làm cơ sở xây dựng kế hoạch, danh mục gói thầu đấu thầu theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *