Quyết định số 695/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cách ly vùng có dịch để phòng chống dịch COVID-19

   Thực hiện cách ly vùng có dịch để phòng chống dịch COVID-19 quy mô như sau:Thiết lập vùng cách ly y tế theo quy định tại quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ t tế về việc ban hành ” Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19″ như sau: Vùng xanh quanh phòng khám Đa khoa khu vực Cồn Thoi ( gọi tắt là Phòng khán đến ngã 3 Bình Minh của các xã Cồn Thoi, Kim Mỹ; tất cả các hộ Kim Mỹ; tất cả các hộ dân xã Cồn Thoi từ Ngã 3 chợ Cồn Thoi về phía trụ sở UBND xã Cồn Thoi đến cống ông Thọ( trên tuyến đường trục xã) và khu vực chợ Cồn Thoi.Thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị só 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với: Địa bàn còn lại của xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn; Xóm 4, xóm Mỹ Hòa, xóm Mỹ Hợp thuộc xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn; Khối 4, Khối 8, Khối 9 thuộc thị trấn Bình Minh huyện Kim Sơn.Thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 củaThủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 đối với huyện Kim Sơn( trừ những địa bàn đã nêu trên)

  Thời gian thực hiện 14 ngày từ 00 giờ ngày 27/8/2021 đến 00 giờ ngày 09/9/2021. Tùy theo tình hình dịch bệnh để điều chỉnh thời gian cách ly đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *