Thông báo về việc thay đổi giờ làm việc mùa hè

Thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND ngày 13/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông báo giờ làm việc mùa hè;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện thông báo giờ làm việc mùa hè như sau:

  • Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
  • Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thời gian thực hiện từ 16/4/2021 đến 15/10/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *