Khoa Ngoại

Khoa Ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật;

Khoa được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh;

Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng tốt.

Bảo đảm yêu cầu vô khuẩn: Các dụng cụ phẫu thủ, thủ thuật, mọi thành viên khi vào buồng phẫu thuật phải thực hiện quy định kĩ thuật vô khuẩn, không di chuyển người, dụng cụ từ nơi hữu khuẩn tới nơi vô khuẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *