Khoa Gây mê hồi sức

Chức năng:
Khoa phẫu thuật GMHS là khoa lâm sàng, gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật theo chương trình và cấp cứu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Nhiệm vụ:
– Tiến hành vô cảm, theo dõi diễn biến bệnh nhân từ lúc tiếp nhận bệnh vào phòng tiền mê đến khi bàn giao người bệnh cho các khoa.
– Theo dõi, chăm sóc và điều trị các bệnh nặng có liên quan đến sản phụ khoa từ các khoa khác hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến.
– Thực hiện giảm đau sản khoa tại phòng sanh.
– BS gây mê hồi sức tham gia hội chẩn trước mổ và khám tiền mê tại các khoa.
– Hỗ trợ điều trị hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện và ngoại viện.
– Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học và trung học về phẫu thuật sản phụ khoa, về nội soi và gây mê hồi sức.
– Nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu y học trong gây mê và hồi sức.
– Có kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và kỹ thuật chuyên khoa sâu theo kế hoạch của bệnh viện; tham gia giảng dạy về gây mê hồi sức trong sản phụ khoa và phẫu thuật nội soi cho tuyến dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *