Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý III năm 2021

Theo Hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6859 QĐ-BHYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kháo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, phòng QLCL báo cáo kết quả khảo sát  quý 3 năm 2021 như sau:

1: Thời gian khảo sát: quý 3 năm 2021.

2: Số lượng phiếu khảo sát

– Số phiếu phát ra: 100 phiếu

+ Sản Thường: 30

+ Sản Bệnh : 30

+ Phụ ngoại: 20

+ Điều trị yêu cầu: 20

-Số phiếu thu về: 100 phiếu

+ Sản bệnh: 30

+ Sản Thường: 30

+ Phụ Ngoại: 20

+ Điều trị yêu cầu: 20

3: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú chung toàn viện.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh: 94.0%

– Mức độ  hài lòng chung toàn viện của người bệnh đối với mỗi tiêu chí như sau:

4: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú theo khoa.

Mức độ  hài lòng người bệnh đối với mỗi tiêu chí tại mỗi khoa như sau:

5:Nhận xét:

– Ưu điểm:

Tỉ lệ hài lòng người bệnh trong quý 3 đạt ở mức cao, người bệnh tin tưởng và an tâm điều trị tại bệnh viện;100% người bệnh hài lòng lựa chọn bệnh viện SNNB khi có nhu cầu khám chữa bệnh tương tự.

+ Nguyên nhân:

  • chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh được tốt hơn do lưu lượng người bệnh nội trú giảm đáng kể, không có tình trạng quá tải.
  • Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số bệnh viện tuyến Trung ương và vùng lân cận ở trong vùng có dịch khiến người bệnh đi khám chữa bệnh khó khăn nên người bệnh ưu tiên lựa chọn BV SNNB là bệnh viện ở vùng an toàn và có chất lượng phục vụ tốt.
  • Nhân sự của công ty vệ sinh cũng được sắp xếp phù hợp, đảm bảo được công tác vệ sinh được cải thiện tốt hơn .

– Nhược điểm:

  + Tỷ lệ hài lòng phần A – Khả năng tiếp cận giảm từ 4.46(quý 2) xuống 4.37 (quý 3)

 + Nguyên nhân: Do tình hình bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và kiểm soát dịch, Bệnh viện buộc áp dụng các biện pháp hạn chế người nhà người bệnh chặt chẽ và nghiêm nghặt hơn: Ra các quy định hạn chế người nhà theo tình hình dịch, lập chốt khai báo y tế, chốt kiểm soát tại các chân cầu thang máy. Do đó việc ra vào bệnh viện gặp nhiều khó khăn, nhiều thủ tục kiểm tra, kiểm soát, dẫn đến tỷ lệ hài lòng thấp hơn quý 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *