BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NHÂN VIÊN Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Tổ chức khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế theo Hướng dẫn tại Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Quyết định số 6859 QĐ-BHYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế

1: Đơn vị tiến hành khảo sát: phòng Quản lý chất lượng bệnh viện.

2: Thời gian khảo sát: Quý I, quý II năm 2018

3: Số lượng khảo sát

– Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú:

 + Số phiếu phát ra: 201 phiếu

 + Số phiếu thu về: 201 phiếu

– Khảo sát hài lòng nhân viên y tế:

 + Số phiếu phát ra: 134 phiếu

 + Số phiếu thu về: 134 phiếu

4: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh: 79.08%

– Mức độ  hài lòng người bệnh đối với mỗi tiêu chí như sau:

– Nhận xét:

 + Những tiêu chí đạt mức độ hài lòng thấp  tập trung tại tiêu chí C – cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

 + Tiêu chí đạt mức dộ hài lòng thấp nhất là tiểu mục c8: Căng-tin bệnh viện phục vụ ăn uống và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu đầy đủ và chất lượng.

 + Nguyên nhân của những tồn tại này:

  • Cơ sở hạ tầng bệnh viện đã cũ, các khoa phòng nhất là khu vực vệ sinh cho người bệnh và người nhà.
  • Chưa có khu căng tin của bệnh viện phục vụ người bệnh và người nhà.
  • Khuôn viên bệnh viện thiết kế cũ, xuống cấp

–  Chúng tôi xin được đề xuất một số giải pháp sau:

 + Xây dựng khoa dinh dưỡng, khu căng tin phục vụ bệnh nhân và người nhà

 + Sửa chữa, nâng cao hệ thống nhà vệ sinh cho người bệnh và người nhà.

5: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng nhân viên y tế

– Nhận xét: TB 71,9%

 + Những tiêu chí đạt mức độ hài lòng thấp  tập trung tại tiêu chí A – Sự hài lòng về môi trường làm việc

 + Tiêu chí đạt mức dộ hài lòng thấp nhất là tiểu mục A1: Phòng làm việc khang trang, sạch sẽ, thoáng mát..

 + Nguyên nhân của những tồn tại này:

  • Cơ sở hạ tầng bệnh viện đã cũ, các khoa phòng nhất là khu vực vệ sinh và phòng trực cho nhân viên chưa đảm bảo chất lượng.
  • Khuôn viên bệnh viện thiết kế cũ, xuống cấp

–  Chúng tôi xin được đề xuất một số giải pháp sau:

 + Sửa chữa phòng trực nhân viên y tế

 + Trang bị thêm giường ngủ trong phòng trực nhân viên

Bùi Thị Hương PHÒNG QLCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *