Bệnh viện Sản- Nhi Ninh Bình triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

     Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 13/3/2024 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2024; Công văn số 501/SYT-NVY ngày 14/3/2024 của Sở Y tế Ninh Bình về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024; Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Kế hoạch số 59/KH-BVSN ngày 28/3/2024 về việc triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với mục đích: Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hoạt động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
     Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 diễn ra từ ngày 01/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024 thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.
     Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATVSLĐ, hàng năm Bệnh viện đã tổ chức tập huấn cho viên chức và lao động các lớp về “Sơ cứu cấp cứu tại nơi làm việc”; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền cho viên chức và lao động Bệnh viện về việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trên website của Bệnh viện, phát thanh nội viện, nêu cao các khẩu hiệu như:
“Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024”.
“Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.
“Chủ động kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ”.
“Tham gia đầy đủ các công tác huấn luyện về ATVSLĐ để phòng ngừa TNLĐ, BNN”.
“Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”.


    Ảnh người lao động siêu âm tổng quát khám sức khỏe định kỳ.

     Bên cạnh đó, bệnh viện phát động phong trào người lao động làm công tác ATVSLĐ trong toàn Bệnh viện, tham gia cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức. Bệnh viện cũng đã xây dựng Kế hoạch số 74/KH-BVSN ngày 11/4/2024 về việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho viên chức và người lao động năm 2024 lần 1 triển khai từ ngày 16/4/2024 đến hết ngày 27/6/2024; đảm bảo 100% viên chức và người lao động trong toàn Bệnh viện được khám sức khỏe định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Đồng thời rà soát quy trình vận hành máy móc, trang thiết bị y tế có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tại các khoa, phòng.

 Ảnh người lao động lấy mẫu máu làm xét nghiệm định kỳ.

      Kết thúc tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Bệnh viện có đánh giá và khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động, đồng thời nhân rộng và duy trì các hoạt động đảm bảo ATVSLĐ trong bệnh viện.
     Viên chức và lao động tại Bệnh viện Sản- Nhi cùng nêu cao khẩu hiệu “Hãy cùng hành động vì một môi trường làm việc an toàn, xanh, sạch, đẹp và thân thiện”./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *