Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý IV năm 2021

Theo Hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6859 QĐ-BHYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kháo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, phòng QLCL báo cáo kết quả khảo sát  quý 4 năm 2021 như sau:

1: Thời gian khảo sát: quý 4 năm 2021.

2: Số lượng phiếu khảo sát

– Số phiếu phát ra: 100 phiếu

+  Nội Nhi 3 : 20

+ Cấp Cứu: 20

+ Tai Mũi Họng – Mắt – RHM : 20

+Sơ Sinh: 40

-Số phiếu thu về: 100 phiếu

+  Nội Nhi 3 : 20

+ Cấp Cứu: 20

+ Tai Mũi Họng – Mắt – RHM : 20

+Sơ Sinh: 40

3: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú chung toàn viện.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh: 92.52%

– Mức độ  hài lòng chung toàn viện của người bệnh đối với mỗi tiêu chí như sau:

4: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú theo khoa.

 Mức độ  hài lòng người bệnh đối với mỗi tiêu chí tại mỗi khoa như sau:

5:Nhận xét:

– Ưu điểm:

Tỉ lệ hài lòng người bệnh trong quý 3 đạt ở mức cao, người bệnh tin tưởng và an tâm điều trị tại bệnh viện;100% người bệnh hài lòng lựa chọn bệnh viện SNNB khi có nhu cầu khám chữa bệnh tương tự.

+ Nguyên nhân:

  • chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh được tốt hơn do lưu lượng người bệnh nội trú giảm đáng kể, không có tình trạng quá tải.
  • Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số bệnh viện tuyến Trung ương và vùng lân cận ở trong vùng có dịch khiến người bệnh đi khám chữa bệnh khó khăn nên người bệnh ưu tiên lựa chọn BV SNNB là bệnh viện ở vùng an toàn và có chất lượng phục vụ tốt.

– Nhược điểm:

  + Tỷ lệ hài lòng phần A – Khả năng tiếp cận giảm từ 4.37(quý 3) xuống 4.06 (quý 4)

+ Tỷ lệ hài lòng  phần C­- Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh giảm từ 4,22(quý 3) xuống 3.85( quý 4).

 + Nguyên nhân:

    Do tình hình bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và kiểm soát dịch, Bệnh viện buộc áp dụng các biện pháp hạn chế người nhà người bệnh chặt chẽ và nghiêm nghặt hơn: Mỗi bệnh nhân chỉ có một người người nhà chăm sóc trong suốt quá rình điều trị và phải được xét nghiệm covid -19 âm tính. Khiến người nhà gặp nhiều khó khăn trong công việc chăm sóc và sinh hoạt .               

Riêng khoa sơ sinh có tính chất đặc thù về bệnh nhân nằm điều trị: tại khu chăm sóc đặc biệt người nhà không được vào và thường nằm điều trị lâu ngày. Do đó việc tiếp cận thông tin về bệnh nhân trong quá trình nằm điều trị cũng hạn chế.         Tai khu vực lưu trú cho người nhà người bệnh gồm sản phụ sau sinh và người nhà chăm còn chật trội , số giường lưu trú còn hạn chế .Thiếu nước uống nóng lạnh , khu vực nhà vệ sinh chung bẩn, không có khu vực phơi đồ nên người nhà phơi trực tiếp trong phòng …Nên mục C tại khoa Sơ sinh người nhà người bệnh có nhiều điểm chưa hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *