Khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú quý III

  1. Thời gian khảo sát: Qúy III năm 2020
  2. Đại điểm: Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Sản – Nhi
  3. Số phiếu khảo sát: 106 phiếu
  4. Kết quả chung: Tỉ lệ hài lòng người bệnh quý III/2020 là 86.9% tăng lên so với quý II là 77.8%. Các yếu tố nhà vệ sinh khuôn viên bệnh viện do sang viện mới đã đáp ứng được mong đợi của người bệnh và người bệnh. Tuy nhiên thời gian chờ khám vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của người bệnh và người bệnh 4.2% do lượng bệnh nhân tăng so với quý trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *