Thông báo về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 tại Ninh Bình

Thông báo về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 tại Ninh Bình :Thông tin về các khu vực có ca bệnh, hướng dẫn cách ly vui lòng truy cập  Website: soyte.ninhbinh.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *