Khỏa sát hài lòng người bệnh ngoại trú quý I

  1. Thời gian khảo sát: Qúy I năm 2021
  2. Đại điểm: Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Sản – Nhi
  3. Số phiếu khảo sát: 102 phiếu
  4. Kết quả chung: Tỉ lệ hài lòng người bệnh quý I/2021 là 75.8% giảm so với quý IV/2020 là 82.0%. Việc có thể tìm hiểu các thông tin và đăng ký khám qua điện thoại, trang tin điện tử của bệnh viện (website) vẫn chủa thuận tiện. Thời gian chờ nhận kết quả xét nghiệm, chiếu chụp vẫn lâu chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *