Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý I-2021

Theo Hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6859 QĐ-BHYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kháo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, phòng QLCL báo cáo kết quả khảo sát  quý I năm 2021 như sau:

1: Thời gian khảo sát: quý I năm 2021.

2: Số lượng phiếu khảo sát

– Số phiếu phát ra: 100 phiếu

+ Sản: 20

+ Phụ: 20

+ Ngoại 20

+ Nội nhi: 20

+ Truyền nhiễm 20

-Số phiếu thu về: 100 phiếu

+ Sản: 20

+ Phụ: 20

+ Ngoại: 20

+ Nội Nhi: 20

+ Truyền nhiễm: 20

3: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú chung toàn viện.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh: 88.84%

– Mức độ  hài lòng chung toàn viện của người bệnh đối với mỗi tiêu chí như sau:

4: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú theo khoa.
– Mức độ hài lòng người bệnh đối với mỗi tiêu chí tại mỗi khoa như sau:

5. Nhận xét:
– Những tiêu chí đạt mức độ hài lòng thấp chung toàn viện tập trung tại tiêu chí C – cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh. Trong đó tiêu chí đạt mức độ hài lòng thấp nhất là:
+ Tiêu chí C3: Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt
+ Tiêu chí C6: Được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh
– Nguyên nhân của những tồn tại này do:
+ Công ty vệ sinh nhân lực làm việc tại các khoa lâm sàng không đủ người, nên công tác vệ sinh, dọn dẹp phòng bệnh, đặc biệt khu vệ sinh chung chưa đảm bảo , gây ùn ứ và mất vệ sinh chung .
+ Hệ thống nước uống cung cấp cho người bệnh hiện tại mỗi khoa chỉ có 1 cây lấy nước, chưa đủ đáp ứng được hết nhu cầu nước nóng cho người bệnh. Đặc biệt hệ thống nước nóng để tắm rửa cho người bệnh là trẻ em và sản phụ ở những phòng bệnh thường vào những ngày thời tiết lạnh không có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *