Thông báo về việc sử dụng thẻ từ cầu thang máy nhà A,B tại Bệnh viện

Để đảm bảo thang máy hoạt động an toàn, hiệu quả phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện Sản- Nhi thông báo một số nội dung tới các khoa, phòng và các đơn vị liên quan thực hiện như sau:

  1. Phương thức sử dụng thẻ từ thang máy

–  Thẻ từ thang máy được sử dụng khi đi thang phải dùng thẻ đọc tại đầu đọc thẻ ngoài cửa cầu thang. Khi vào thang máy nếu cần lên tầng thì dùng thẻ đọc tại bảng điều khiển ghi “Nơi đọc thẻ có báo hiệu đèn đỏ” thì mới gọi được tầng mình cần đến.

– Trong trường hợp sử dụng thang máy đi từ tầng trên xuống các tầng thì cần thiết phải có thẻ, nếu không có thẻ mà cần đi xuống thì thang máy chỉ đưa xuống duy nhất là tầng 1.

  1. Đối với nhân viên bệnh viện .

– Ưu tiên cho việc sử dụng thang máy để vận chuyển người bệnh.

– Thang máy chỉ sử dụng khi đi từ tầng 5 trở lên. Nhân viên các khoa làm việc từ tầng 4 trở xuống phải đi cầu thang bộ.

– Đối với cán bộ viên chức bệnh viện phải tự dùng thẻ của mình để  đi thang máy.

– Khi di chuyển bệnh nhân từ khoa điều trị lên các khoa khác thì nhân viên khoa điều trị có trách nhiệm quẹt thẻ gọi thang máy và di chuyển bệnh nhân tới khoa cần đến kể cả ngoài giờ hành chính.

VD: Bệnh nhân khoa Sản nằm tầng 6,7,8 hoặc 9 muốn xuống tầng 5 khoa sơ sinh hoặc tầng 2 nhà đẻ thì nhân viên y tế bắt buộc phải gọi thang máy và bấm tầng cần xuống cho bệnh nhân. Nếu nhân viên y tế không quẹt thẻ và gọi tầng thì bệnh nhân chỉ xuống được tầng 1 chứ không thể bấm xuống các tầng khác được vì thế nhân viên y tế cần lưu ý việc cho y lệnh bệnh nhân đi khám chuyên khoa hoặc bệnh nhân cấp cứu (đặc biệt lưu ý bệnh nhân khoa Sản)

  1. Đối với nhân viên bảo vệ trực thang máy các nhà A,B

Nhân viên bảo vệ trực tại cầu thang máy phải thường trực 24/24h để làm nhiệm vụ mở thang máy cho người bệnh.     

Ưu tiên cho việc sử dụng thang máy để vận chuyển người bệnh.

– Đặc biệt lưu ý thang máy A1 để dành riêng cho người bệnh đi cáng. Nhân viên bảo vệ không quẹt thẻ thang máy A1 cho người nhà người bệnh sử dụng.

– Khi có bệnh nhân đến chân cầu thang  cần di chuyển lên các khoa khám và điều trị thì nhân viên bảo vệ có trách nhiệm quẹt thẻ gọi thang máy luôn cho người bệnh di chuyển lên khoa.

– Đối với người nhà người bệnh có thẻ ra vào chăm sóc người bệnh thì bảo vệ mở thang máy cho người nhà người bệnh lên số lượng người nhà người bệnh di chuyển 1 lần tối thiểu là 4- 5 người. Trong trường hợp chưa đủ số lượng người mà phải chờ trên 4 phút  thì nhân viên bảo vệ vẫn mở cho người nhà người bệnh đi lên khoa.

– Trong giờ hành chính chỉ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có thẻ người nhà mới được đi lên các khoa.

  1. Đối với nhân viên công ty vệ sinh

Ưu tiên cho việc sử dụng thang máy để vận chuyển người bệnh.

– Đảm bảo sạch sẽ khu vực trong và ngoài buồng thang máy.

–  Sử dụng thẻ chuyên môn để di chuyển lên các khoa.

  1. Tổ chức thực hiện.

– Đề nghị trưởng các khoa, phòng, điều dưỡng trưởng khoa thông báo tới nhân viên y tế biết quy trình di chuyển thang máy khi có thẻ để tránh tình trạng bệnh nhân từ tầng trên cần xuống các tầng dưới để khám bệnh theo y lệnh hoặc cấp cứu không đi được hoặc bị chậm chễ. Nếu bệnh nhân khoa nào có ý kiến hoặc không khám chữa kịp thời thì khoa đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bệnh nhân của mình.

– Công ty vệ sỹ và công ty vệ sinh đảm bảo thực hiện đúng quy định của  việc sử dụng thẻ thang máy

– Giao cho phòng Hành chính quản trị  kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng thẻ thang máy theo quy định./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *