Báo cáo hài lòng người bệnh ngoại trú quý III

Thực hiện Thông tư 19/TT – BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng tiến hành khảo sát Hài lòng người bệnh ngoại trú năm 2019 theo mẫu phiếu số 02 do Bộ y tế ban hành, cụ thể:

1.Thời gian khảo sát: Qúy III năm 2020

2.Đại điểm: Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Sản – Nhi

3.Số phiếu khảo sát: 106 phiếu

4.Kết quả thu được cụ thể như sau:

Tỉ lệ hài lòng người bệnh quý III/2020 là 86.9% tăng lên so với quý II là 77.8%. Các yếu tố nhà vệ sinh khuôn viên bệnh viện do sang viện mới đã đáp ứng được mong đợi của người bệnh và người bệnh. Tuy nhiên thời gian chờ khám vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của người bệnh và người bệnh 4.2% do lượng bệnh nhân tăng so với quý trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *