Giá dịch vụ tiêm chủng Vắc xin

Căn cứ quyết định số 976 ngày 28/07/2020 của bệnh viện Sản nhi Ninh Bình về việc ban hành giá các dịch vụ tiêm chủng. Bệnh viện xin thông báo giá dịch vụ tiêm chủng 100.000 đồng. Giá này chưa bao gồm giá vắc xin. Người bệnh sử dụng dịch vụ tiêm chủng vắc xin nộp tiền: Dịch vụ tiêm chủng (100.000 đồng ) + tiền vắc xin

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/07/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *