Hưởng ứng tháng hành động về an toàn – vệ sinh lao động

Tháng hành động về AT- VSLĐ năm 2021 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 202. Với mục đích: thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động.

Ngoài việc thực hiện treo khẩu hiệu tuyên truyền, đơn vị tổ chức thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả như: Phối hợp tuyên truyền PCCC và ATGT, phổ biến và tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ATVSLĐ trong cơ quan đơn vị… Đây là dịp để toàn bênh viện thực hiện tốt hơn nữa về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo một môi trường bệnh viện an toàn, thân thiện, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các cán bộ công chức, viên chức và người lao động công tác trong ngành y tế.

Ảnh minh họa: An toàn trong phẫu thuật

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa quan trọng để tuyên truyền đến toàn thể bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động; Phát động phong trào toàn dân tham gia tích cực thực hiện Luật lao động, Luật an toàn, Vệ sinh lao động góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, của người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và tài sản của cộng đồng.

Việc tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ được tổ chức định kỳ hằng năm trong suốt những năm qua đã và đang góp phần hạn chế  tai nạn, bệnh tật liên quan đến lao động; nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ đã từng bước chuyển biến tích cực; người sử dụng lao động, người lao động cũng có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Ảnh trong phòng chụp X-Quang

Phối hợp cùng phòng Cảnh sát PCCC thành phố tổ chức tuyên truyền công tác PCCN cho toàn thể CBCNV với các nội dung:

+ Điều kiện an toàn PCCC đối với cơ quan đơn vị, nhà cao tầng.

+ Biện pháp an toàn PCCC trong sử dụng điện trong sinh hoạt.

+ Điều kiện an toàn khi thoát nạn.

+ Cách sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng (bình chữa cháy, chăn chiên, cát, nước,…)…

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 500 CBCNV đang công tác tại bệnh viện do phòng Tổ chức cán bộ là đầu mối thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *