Thay đổi giờ làm việc mùa hè

Thay đổi giờ làm việc mùa hè

Thực hiện Thông báo số 17/TB-UBND ngày 13/04/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thông báo giờ làm việc mùa hè trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, BV Sản Nhi Ninh Bình thông báo tới các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện lịch làm việc cụ thể như sau:

– Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

– Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

– Giao ban toàn viện: Từ 7 giờ 30 phút

Thời gian thực hiện: Từ 16/04/2020 đến 15/10/2020

Đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện thông báo đến viên chức, lao động biết và tổ chức hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *