Thông báo về việc đảm bảo hoạt động chuyên môn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/05/2019

Căn cứ nghị quyết Giao ban tuần ngày 22 tháng 4 năm 2019, để đảm bảo tốt  hoạt động chuyên môn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019, Ban Giám đốc yêu cầu các khoa, phòng bố trí lịch làm việc như sau:

* Thứ 2 (ngày 29/4), thứ 3 (ngày 30/4), thứ 4 (ngày 01/5) năm 2019:

1.Khoa Khám bệnh làm việc 50% nhân lực, đảm bảo các phòng khám hoạt động cả ngày theo giờ hành chính: 02 phòng khám Nội nhi, 02 phòng khám Sản Phụ, 01 phòng khám Ngoại, 01 phòng khám TMH. Giờ trực do các vị trí trực đảm nhiệm (Các bác sỹ tham gia trực tại khoa Khám bệnh làm ngày tại khoa Khám bệnh, Phòng CTXH tham gia hướng dẫn tại khoa Khám bệnh).

2.Các khoa, phòng trong bệnh viện đảm bảo công tác trực như những ngày nghỉ. Có phương án tăng cường nhân lực gửi về phòng KHTH.

3.Khoa CĐHA, khoa Xét nghiệm, khoa Dược đảm bảo nhân lực làm việc theo khoa Khám bệnh.

4.Phòng KHTH phân công nhân viên làm giám định chế độ BHYT tại cửa số 7 khu tiếp đón. Các khoa phòng phối hợp để đăng ký chế độ cho người bệnh.

* Khi tuyến dưới có yêu cầu chi viện chuyên môn sẽ lấy nhân lực trực cột 1 tại các khoa. Yêu cầu các khoa phải có phương án tăng cường người thay thế khi cán bộ trực đi cấp cứu ngoại viện, đặc biệt là các khoa: Sản, Phụ, Cấp cứu, Sơ sinh, Xét nghiệm, GMHT. Nhân lực đi cấp cứu ngoại viện thay đổi khi có ý kiến của trực lãnh đạo Bệnh viện. Lịch phân công nhân lực tăng cường trong 5 ngày nghỉ gửi về P.KHTH.

* Đội cấp cứu lưu động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị cần thiết để làm nhiệm vụ khi được huy động (có lịch trực kèm theo).

* Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính kế toán đảm bảo chế độ cho cán bộ trực, làm việc theo đúng các quy định hiện hành.

Đề nghị các khoa, phòng gửi lịch phân công trực, làm việc, tăng cường trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 về P.KHTH trước 14h thứ 5 ngày 25/4/2019.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị thông báo về Phòng Kế hoạch tổng hợp và các bộ phận có liên quan để phối hợp giải quyết./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *