Số 449/CV-BVSN về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 146/2018

Thực hiện nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế (BHYT). Bệnh viện hướng dẫn các khoa phòng thực hiện một số thay đổi về BHYT từ ngày 01/12/2018 như sau:

1.Trích chuyển dữ liệu lên cổng thông tin điện tử:

Gửi dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý khám chữa bệnh BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú của người bệnh.

Gửi dữ liệu điện tử về chi phí khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán chậm nhất trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc khám chữa bệnh.

Gửi dữ liệu điện tử về chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh vào những ngày cuối tháng của tháng hoặc của quý, của năm đến Cổng tiếp nhận dữ liệu y tế của Bộ Y tế và Cổng thông tin giám định BHYT trước ngày mùng 05 của tháng kế tiếp.

Đối với những bệnh án từ tháng 11 trở về trước, đề nghị các khoa tiến hành rà soát chi phí của các bệnh nhân này (kể cả với bệnh nhân chưa thanh toán) để phòng Công nghệ thông tin đẩy lên cổng liên thông dữ liệu trước ngày 04/12/2018.

2.Theo điều 26 nghị định 146/2018/NĐ-CP, các trường hợp bệnh nhân chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật từ Bệnh viện Sản nhi lên tuyến trên không được BHYT thanh toán chi phí vận chuyển. Các khoa có trách nhiệm hướng dẫn người bệnh thanh toán chi phí vận chuyển tạm thời theo Quyết định số 728/QĐ-BVSN ngày 02/11/2016 (có đính kèm theo CV).

3.Trường hợp người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được hưởng chế độ BHYT cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Các khoa có trách nhiệm thông báo cho người bệnh để người bệnh tiếp tục tham gia BHYT và ký xác nhận tại bệnh án: “Tôi đã được nhân viên y tế thông báo về việc hết hạn thẻ và hướng dẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế”.

4.Trường hợp người bệnh sau khi đã điều trị nội trú ổn định nhưng cần phải tiếp tục sử dụng thuốc sau khi ra viện theo chỉ định của bác sĩ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo chế độ quy định. Các khoa tổng hợp khoản chi thuốc này vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh trước khi ra viện.

5.Trường hợp người có thẻ BHYT tự ý đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh khác thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng trái tuyến trừ các trường hợp sau: cấp cứu, đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Lưu ý: đối với bệnh nhân có giấy chuyển tuyến hợp lệ được khoanh vào ô: đủ điều kiện chuyển tuyến thì bệnh nhân được hưởng chế độ đúng tuyến.

Đề nghị các khoa phòng nghiêm túc thực hiện công văn này. Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc xin phản ánh về phòng Kế hoạch tổng hợp để phối hợp thực hiện.

 

Phòng KHTH – Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *