BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ III 2018

Theo Hướng dẫn tại Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Quyết định số 6859 QĐ-BHYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế, phòng QLCL Tổ chức khảo sát sự hài lòng người bệnh

1: Thời gian khảo sát: quý 3 năm 2018.

2: Số lượng khảo sát

– Số phiếu phát ra: 100 phiếu

 + Sản: 80

 + Phụ: 20

– Số phiếu thu về: 100 phiếu

 + Sản: 80

 + Phụ: 20

3: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú chung toàn viện.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh: 79.06%

– Mức độ  hài lòng người bệnh đối với mỗi tiêu chí như sau:

4: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú theo khoa.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh:

 + Khoa Sản: 79.4%

 + Khoa Phụ: 79.8%

5. Nhận xét:

–  Những tiêu chí đạt mức độ hài lòng thấp  tập trung tại tiêu chí C – cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

– Tiêu chí đạt mức dộ hài lòng thấp nhất là tiểu mục c18: Môi trường trong khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

 – Nguyên nhân của những tồn tại này:

 + Cơ sở hạ tầng bệnh viện đã cũ, các khoa phòng nhất là khu vực vệ sinh cho người bệnh và người nhà.

 + Chưa có khu căng tin của bệnh viện phục vụ người bệnh và người nhà.

 + Khuôn viên bệnh viện thiết kế cũ, xuống cấp

–  Chúng tôi xin được đề xuất một số giải pháp sau:

 + Xây dựng khoa dinh dưỡng, khu căng tin phục vụ bệnh nhân và người nhà

 + Sửa chữa, nâng cao hệ thống nhà vệ sinh cho người bệnh và người nhà./.

                                            Bùi Thị Hương    PHÒNG QLCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *