BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ I 2018

Theo Hướng dẫn tại Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Quyết định số 6859 QĐ-BHYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế, phòng QLCL Tổ chức khảo sát sự hài lòng người bệnh

1: Thời gian khảo sát: quý I  năm 2018.

2: Số lượng khảo sát

– Số phiếu phát ra: 100 phiếu

 + Sản: 72

 + Phụ: 29

– Số phiếu thu về: 100 phiếu

 + Sản: 72

 + Phụ: 29

3: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú chung toàn viện.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh: 80.1%

– Mức độ  hài lòng người bệnh đối với mỗi tiêu chí tại mỗi khoa như sau:

4: Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú theo khoa.

– Tỉ lệ  trung bình hài lòng người bệnh:

 + Khoa sản: 80.6%

 + Khoa phụ: 79.5%

– Mức độ  hài lòng người bệnh đối với mỗi tiêu chí tại mỗi khoa như sau:

5. Nhận xét:

–  Những tiêu chí đạt mức độ hài lòng thấp  tập trung tại tiêu chí C – cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

– Tiêu chí đạt mức dộ hài lòng thấp nhất là tiểu mục c3: Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt.

 – Nguyên nhân của những tồn tại này:

 + Cơ sở hạ tầng bệnh viện đã cũ, các khoa phòng nhất là khu vực vệ sinh cho người bệnh và người nhà.

 + Chưa có khu căng tin của bệnh viện phục vụ người bệnh và người nhà.

 + Khuôn viên bệnh viện thiết kế cũ, xuống cấp

–  Chúng tôi xin được đề xuất một số giải pháp sau:

 + Xây dựng khoa dinh dưỡng, khu căng tin phục vụ bệnh nhân và người nhà

 + Sửa chữa, nâng cao hệ thống nhà vệ sinh cho người bệnh và người nhà

                                                                         Bùi Thị Hương  PHÒNG QLCL

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *