Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chức năng:
Khoa Chống nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt  động tại khoa.

Nhiệm vụ:
– Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tuyến dưới về công tác CNK bệnh viện.
– Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Xây dựng quy trình xử lý y dụng cụ, xử lý chất thải cho các khoa lâm sàng.
– Giám sát xử lý chất thải trong toàn bệnh viện.
– Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện và giao hàng đến các khoa lâm sàng.
– Giám sát môi trường bệnh viện sạch đẹp.
– Cùng với phòng vi sinh kiểm tra môi trường các khoa trọng điểm (Phòng mổ, Hồi sức, Sơ sinh, TTTÔN…).
– Kiểm tra vi sinh nước rửa tay phẫu thuật viên, nước thải, nước nhà ăn dinh dưỡng.
– Khoa được trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để hòan thành nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *