Khoa Dược

Chức năng:
Khoa Dược là khoa Cận lâm sàng có chức năng thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc tổ chức thực hiện các hoat động tại khoa.

Nhiệm vụ:
– Thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện dựa theo kế hoạch của Bệnh viện, và theo quy chế công tác khoa Dược.
– Hướng dẫn chuyên môn:
Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và tiết kiệm.
Thông báo kịp thời các loại thuốc mới.
Hướng dẫn học viên thực tập tại khoa và các lớp học do Giám đốc phân công.
– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến và công tác ngoại viện theo sự phân công của Ban Giám đốc.
– Tham gia công tác giảng dạy cho các đối tượng đến thực tập tại Bệnh viện.
– Tham gia nghiên cứu khoa học tại khoa và bệnh viện..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *