Phòng Hành chính quản trị

Chức năng:
Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Nhiệm vụ:
– Lập kế hoạch công tác của Phòng và tổ chức thực hiện.
– Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu, sửa chữa xây dựng lớn nhỏ, sửa các loại thang  máy, máy phát điện, máy lạnh, tủ lạnh, máy bơm nước, máy nước nóng…
– Mời thầu và chọn thầu các công trình xây dựng, sửa chữa mua sắm máy móc, vật liệu nhiều, có giá từ 50.000.000đ trở lên trong một năm.
– Quản lý tài sản của bệnh viện: nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu, thống kê, ấn chỉ. Tiến hành chế độ  kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lý tài sản theo đúng quy định của Nhà  nước.
– Định kỳ tổ chức kiểm tra, bảo trì máy móc: máy lạnh, tủ lạnh, cầu thang máy, máy bơm, máy phát điện…
– Cung cấp đủ các mặt hàng thông dụng trong định mức và đột xuất theo yêu cầu của chuyên môn.
Bộ phận cung cấp các mặt  hàng thông dụng cho khoa/phòng.
– Theo dõi, giám sát, đôn đốc công trình xây dựng thực hiện theo đúng tiến độ thi công, chất lượng, kỹ thuật, vật tư theo đúng chủng loại.
– Chỉ đạo công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện sử dụng hợp lý có hiệu quả, bảo quản xe tốt, có kế hoạch bảo trì sửa chữa hàng năm.
– Có kế hoạch phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.
– Phụ trách công tác quản lý, nội bộ của tổ.
– Hàng quý, 6 tháng, 1 năm có sơ kết công tác của Phòng.
– Giải quyết các công tác đột xuất và linh tinh của phòng khi bệnh viện yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *