Khoa Xét nghiệm

Chức năng:
Khoa Xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Nhiệm vụ:
– Thực hiện các xét nghiệm:
– HbsAg – AntiHBs – HbeAg – HIV…
– CA125 –CA15-3
– HCG định lượng trong nước tiểu,
– Sinh hóa máu: Glycémie, Creatin ine, Acid uric, Protide total, AST, ALT, Bilirubine, Albumin, Cholesterol  total, Triglyceride, CRP…
– Sinh hóa nước tiểu.
– Huyết học –Trữ máu: Công thức máu , VS, nhóm máu, đông máu toàn bộ,
– Vi trùng: Nuôi cấy – Phân lập vi trùng, kháng sinh đồ, Soi tươi – nhuộm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *